Komisijas Regula (EK) Nr. 1136/2008 ( 2008. gada 17. novembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību