2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1136/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas