Komission asetus (EY) N:o 1136/2008, annettu 17 päivänä marraskuuta 2008 , korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 810/2008 muuttamisesta