Nařízení Komise (ES) č. 1136/2008 ze dne 17. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso