Регламент (ЕО) № 1136/2008 на Комисията от 17 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо