Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/99 оd 28. studenoga 2019. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za makaronezijsku biogeografsku regiju (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8588)