Ir-Regolament (KE) Nru 336/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Frar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà fi ħdan il-Komunità u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3051/95 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)