Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta’ taħriġ tal-baħħara (Verżjoni kkodifikata)