Uitvoeringsverordening (EU) 2016/985 van de Commissie van 7 juni 2016 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Agneau de Pauillac (BGA))$