C/2016/3632 Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/985 tas-7 ta' Ġunju 2016 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Agneau de Pauillac (IĠP))