Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) u t-trattament ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE)