2009/63/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 20 ta’ Novembru 2008 li tiddefinixxi format għas-sottomissjoni tal-informazzjoni mill-Istati Membri skond l-Artikolu 7, il-paragrafu 4(b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6917) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)