Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom COM(2006) 360 konč.