Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew — L-implimentazzjoni tas-sostenibbiltà fis-sajd ta' l-UE permezz tar-rendiment sostenibbli massimu (MSY) COM (2006) 360 finali