Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Par ilgtspējības īstenošanu ES zivsamniecības nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu COM(2006) 360 galīgā redakcija