Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla KOM(2006) 360 lopullinen