Kawża T-193/08 P: Appell imressaq fil- 21 ta' Mejju 2008 minn Carina Skareby kontra s-sentenza mogħtija fis- 6 ta' Marzu 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-46/06, Skareby vs Il-Kummissjoni