Kohtuasi C-197/08: 14. juunil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik