Kawżi magħquda T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 u T-484/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat- 18 ta' Diċembru 2009 — Arizmendi et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Unjoni doganali — Proċedura għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Opinjoni motivata — Tħassir mil-leġiżlazzjoni Franċiża tal-monopolju tal-korp tal-aġenti marittimi interpreti u sewwieqa tal-bastimenti — Ksur suffiċjentement serju — Rabta kawżali)