Zadeva T-195/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2009 – Antwerpse Bouwwerken proti Komisiji ( Javna naročila — Postopek javnega razpisa Skupnosti — Gradnja hale za proizvodnjo referenčnih materialov — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Ničnostna tožba — Pravni interes — Dopustnost — Razlaga pogoja iz razpisne dokumentacije — Skladnost ponudbe s pogoji iz razpisne dokumentacije — Izvajanje pooblastila za zahtevanje pojasnil glede ponudb — Odškodninska tožba )