Byla T-195/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Antwerpse Bouwwerken prieš Komisiją (Viešieji pirkimai — Bendrijos viešųjų pirkimų konkurso procedūra — Etaloninių medžiagų gamybos salės statybos — Kandidato pasiūlymo atmetimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Specifikacijose numatytos sąlygos aiškinimas — Pasiūlymo atitiktis specifikacijose numatytoms sąlygoms — Naudojimasis teise paprašyti patikslinti pasiūlymus — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)