Sag T-195/08: Rettens dom af 10. december 2009 — Antwerpse Bouwwerken mod Kommissionen (Offentlige kontrakter — EF-udbudsprocedure — opførelse af en produktionshal for referencematerialer — afvisning af en ansøgers bud — annullationssøgsmål — retlig interesse — formaliteten — fortolkning af et krav i udbudsbetingelserne — overensstemmelse mellem tilbud og kravene i udbudsbetingelserne — udøvelse af beføjelsen til at anmode om yderligere oplysninger om buddene — erstatningssøgsmål)