Дело T-195/08: Решение на Първоинстанционния съд от 10 декември 2009 г. — Antwerpse Bouwwerken/Комисия (Обществени поръчки — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Изграждане на производствена зала за референтни материали — Отхвърляне на офертата на кандидат — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Тълкуване на условие, предвидено в спецификацията — Съответствие на оферта с условията, предвидени в спецификацията — Упражняване на правото да се искат уточнения относно офертите — Иск за обезщетение)