2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' April 2007 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġa għas-sena finanzjarja 2005 (C6-0396/2006 - 2006/2163(DEC))