Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/541 tas-26 ta’ Marzu 2021 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1305/2014 fir-rigward tas-simplifikazzjoni u t-titjib tal-kalkolu u l-iskambju tad-data u l-aġġornament tal-proċess tal-Ġestjoni tal-Kontroll tat-Tibdil (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)