Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/541, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 1305/2014 muuttamisesta tietojen laskennan ja vaihdon yksinkertaistamisen ja parantamisen sekä muutoksenhallintaprosessin päivittämisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)