Rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))