2009/388/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tal- 11 ta’ Mejju 2009 li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord Governattiv taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali