Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali fir-rigward tan-notifika tad-differenzi b’rabta mal-Anness 6, Parti II, tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali