Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Prattiki tas-sajd distruttivi fl-ibħra internazzjonali u l-ħarsien ta’l-ekosistemi vulnerabbli tal-baħar fond {SEG(2007) 1314}