Zadeva T-75/16 P: Pritožba, ki jo je 18. februarja 2016 vložil Carlo De Nicola zoper sklep, ki ga je 18. decembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-128/11, De Nicola/EIB