Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1202/2008 tat- 2 ta' Diċembru 2008 li jipprojbixxi s-sajd għal-lipp tal-qawwi fl-ilmijiet tal-Komunità u dawk li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII u IX min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall