Kawża C-186/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ta' l- 4 ta' Ottubru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' l-Iżvezja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Monopolju nazzjonali ta' bejgħ bl-imnut ta' xorb alkoħoliku — Projbizzjoni ta' l-importazzjoni minn individwi)