Proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri għall-ġlieda kontra l-mard newrodeġenerattiv, b'mod partikolari l-marda ta' Alzheimer, permezz ta' programmazzjoni konġunta tal-attivitajiet tar-riċerka {SEG(2009) 1039}