Zadeva C-234/07: Sklep predsednika Sodišča z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki