Cauza C-234/07: Ordonanța președintelui Curții din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză