Zaak C-234/07: Beschikking van de president van het Hof van 29 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek