Asia C-234/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 29.9.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta