Regolament (KE) Nru 80/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 14 ta’ Jannar 2009 dwar Kodiċi ta’ Kondotta għal sistemi ta’ riservazzjoni kompjuterizzata u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2299/89 Test b’rilevanza għaż-ŻEE