Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 818/2009 tas- 7 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għal-linarda fiż-żona IIIa tal-ICES; l-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka