Sistemi ta' settlement ta' pagamenti u titoli u arranġamenti finanzjarji kollaterali ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat- 18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli u d-Direttiva 2002/47/KE dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali rigward sistemi konnessi u talbiet għal kreditu. (COM(2008)0213 — C6-0181/2008 — 2008/0082(COD))