Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat- 12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità