Kawża C-25/08 P: Appell ippreżentat fl- 24 ta' Jannar 2008 minn Giuseppe Gargani mis-sentenza mogħtija fl- 21 ta' Novembru 2007 , fil-Kawża T-94/06, Giuseppe Gargani vs Il-Parlament Ewropew