Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba' Awla) tas-16 ta' Ottubru 2008.$