Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni - Dokument anċillari għall- Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Inizjattiva Ewropea i2010 dwar l-Inklużjoni-e “Biex inkunu parti mis-soċjetà ta’ l-informazzjoni” - Sinteżi ezekuttiva tal-valutazzjoni ta' l-impatt [KUMM (2007) 694 finali] [SEG(2007) 1469]