Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1248/2009 tas- 17 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi t-tnaqqis massimu fid-dazju għall-importazzjoni tal-qamħirrum fil-kuntest tas-sejħa għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 676/2009