Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni - Anness għall- Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar L-analiżi ta' nofs il-perjodu tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali Komunitarju - Sommarju eżekuttiv tal-valutazzjoni ta' l-impatt {KUMM(2007) 225 finali} {SEG(2007) 546}