Sag T-88/13 P: Rettens dom af 19. juni 2015 — Z mod Domstolen (Appel — personalesag — tjenestemænd — Personalerettens upartiskhed — inhabilitetsindsigelse mod en dommer — omplacering — tjenestens interesse — regel om sammenhæng mellem lønklasse og stilling — vedtægtens artikel 7, stk. 1 — disciplinærsag — ret til forsvar)