Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2016/1632 z dne 26. julija 2016 o imenovanju vodje misije Evropske unije v okviru SVOP v Nigru (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016)