Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 23/03/2007 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.4585 - BMW INTEC / DEKRA SÜDLEASING SERVICES) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru /2004 (It-test bl-Ġermaniż biss huwa awtentiku)